Deklaracija solidarnosti za narod Ukrajine

2. ožujka 2022.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj je zajedno s mrežama Leader mreža Hrvatske, ELARD, PREPARE i ERCA potpisala Deklaraciju solidarnosti za narod Ukrajine.

Radi spašavanja civila, pozivamo sve uključene da povećaju svoje napore za civilizirano rješavanje sukoba i prekid vatre!

Pročitajte više u deklaraciji koja je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku.

Više….