Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

20. veljače 2019.

Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu. 

Savjetovanje je otvoreno do 2. ožujka 2019., a može se naći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10361

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Korisnik potpore na temelju ovoga Pravilnika je svaka fizička ili pravna osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i provedbu operacije u okviru LRSR te lokalna akcijska skupina u ribarstvu koja ostvaruje pravo na potporu za tekuće troškove i troškove vođenja lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu s praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Više….