Raspisan Program mikro i malih zajmova – od 1. rujna najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

2. kolovoza 2018.

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

  • 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
  • 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
  • 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
  • 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Ovim programom poljoprivrednicima se osiguravaju krediti za investicije po znatno povoljnijim uvjetima od trenutačnih u bankarskom sektoru u Hrvatskoj (0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor), a osigurano je više od pola milijarde kuna.

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (npr. kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva).

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmovi za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine. Programi su otvoreni do 31.12.2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja.

MIKRO I MALE ZAJMOVE ZA RURALNI RAZVOJ NIJE MOGUĆE U SKLOPU ISTE INVESTICIJE KOMBINIRATI S BESPOVRATNIM SREDSTVIMA I/ILI DRUGIM FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA SUFINANCIRANIM IZ BILO KOJEG OD ESI FONDOVA.

Obrazac zahtjeva za zajam, upute za postupak prijave i popis potrebne dokumentacije preuzmite na stranicama HAMAG-BICRO-a:

·         Mikro zajam za ruralni razvoj

·         Mali zajam za ruralni razvoj

Pitanja o uvjetima korištenja zajmova i o postupku prijave možete uputiti na zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr, a novosti oko financijskih instrumenata pratiti na ruralnirazvoj.hr. Općenita pitanja o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja upućuju se na: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj: FI.PRR@mps.hr.

Detaljnije informacije na stranicama Ministarstva poljoprivrede

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Više….