Političke institucije EU

9. lipnja 2020.

U sklopu projekta političke institucije EU održano je pet edukativnih radionica. Tri su održane prije proglašenja pandemije korona virusa, a dvije su održane početkom lipnja online.

Projektom Političke institucije EU srednjoškolci su educirani o funkcioniranju Europske unije. Cilj projekta je senzibilizacija mladih o važnosti odluka koje se donose u političkim institucijama EU, odnosno upoznati ih s uredbama i direktivama i što one znače za države članice EU.

Na edukativnim radionicama obuhvaćene su i Schumanova deklaracija, Rimski ugovori, Bijela knjiga, Ugovor iz Maastrichta, Amsterdamski ugovor, Ugovor iz Nice i Lisabonski ugovor. Lisabonskim ugovorom došlo je i do promjena u institucionalnoj strukturi EU. Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora institucije Europske unije dijele se na političke i nepolitičke.

Nepolitičke institucije EU su: Sud Europske unije, Europska središnja banka i Revizorski sud. Političke institucije EU su: Europski parlament, Europska komisija, Vijeće EU i Europsko vijeće. Dana 01. siječnja 2020. godine Hrvatska je po prvi put preuzela predsjedanjem Vijećem Europske unije.

Projekt Političke institucije EU sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kroz Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranje o EU.

Više….

Projekt “Zlatne godine”

Projekt “Zlatne godine”

Cilj projekta: uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz organizaciju aktivnosti koje su...