Natječaj Ureda za udruge

5. lipnja 2018.

Ured za udruge objavio je poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, na temu “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije”.

Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna, podijeljen u dvije financijske omotnice:

1. grupa: 140.000 – 500.000 kuna po projektu,

2. grupa 500.000 – 1.300.000 kuna po projektu.

Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge u partnerstvu s jednim ili više partnera (udruge, zadruge, zaklade, ustanove, trgovačka društva kojima je osnivač neprofitna organizacija, jedinice lokalne i regionalne samouprave), a najmanje jedan je odgojno-obrazovna ustanova (osnovna ili srednja škola).

Rok za podnošenje projektnih projedloga je 10. rujna 2018. Ako preostane financijskih sredstava, postoji mogućnost prijave u dodatna dva roka: 10. prosinca 2019. i 11. ožujka 2019.

Za potencijalne prijavitelje Ured za udruge održat će informativne radionice, a datum i mjesto održavanja bit će objavljeni naknadno na stranicama Ureda za udruge.

Dodatne informacije, obrasci i natječajna dokumentacija nalaze se na sljedećoj stranici:

Ured za udruge – Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Više….

Fond za regionalnu suradnju

Fond za regionalnu suradnju

24. siječnja 2018. u prostorijama Norveške kuće u Bruxellesu predstavljen je novi fond Europskog gospodarskog prostora...