Ja sam budućnost

Edukativna radionica “Ruralni turizam – primjeri dobre prakse”

U sklopu projekta "Ja sam budućnost..." 05. ožujka 2024. godine održali smo edukativnu radionica na temu "Ruralni turizam - primjeri dobre prakse" u Gradištu (Snašini kućari) gdje nam je Ivan Plavšić ( Lag Bosutski niz ) objasnio kako, na koji način i kojim sredstvima...
Glazbenica kviz

Glazbenica kviz

29. veljače 2024. godine s početkom u 20:00 sati, u Bošnjacima (Slavonska kuća) smo okupili mlade te proveli treći, ujedno i posljednji „Glazbenica kviz“ u sklopu projekta „Ja sam budućnost…“. Kako...

Glazbenica kviz

Glazbenica kviz

24. veljače 2024. godine s početkom u 20:00 sati, u Gradištu (City caffe Gradište) smo okupili mlade s područja Vukovarsko-srijemske županije i proveli treći „Glazbenica kviz“ u sklopu projekta „Ja...

Glazbenica kviz

Glazbenica kviz

15. veljače 2024. godine s početkom u 20:00 sati, u Gradištu (City caffe Gradište) smo okupili mlade i proveli drugi „Glazbenica kviz“ u sklopu projekta „Ja sam budućnost…“. Projektom se želi...

Glazbenica kviz

Glazbenica kviz

08. veljače 2024. godine s početkom u 20:00 sati, u Bošnjacima (Centar Slavonska kuća Bošnjaci) je proveden prvi „Glazbenica kviz“ namijenjen mladima od 15-30 godina iz ruralnih sredina, odnosno sa...

Glazbenica kviz

“Ja sam budućnost…”

Opis projekta Projektom se želi zadržati mlade u ruralnim sredinama putem edukacija, radionica i druženja, koja zadovoljavaju društvene potreba mladih, te povećavaju kvalitetu njihovog života s...