Aktivnost članova

Volonterski centar ISKRA

Udruga ZvoniMir je osnovala Lokalni volonterski centar "Iskra", u okviru projekta "Volontiram jer znam, volim i hoću" kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Cilj LVC je promoviranje i poticanje volonterizma na...