RURBEST - "The best is yet to come. Youth create tomorrows"

Filter photo

Naziv projekta: RURBEST - "The best is yet to come. Youth create tomorrows"

Trajanje: 15. svibnja 2019. - 14. ožujka 2020.

RURBEST projekt  osmišljen je kako bi se osiguralo i ojačalo sudjelovanje mladih u pokretu Europskog ruralnog parlamenta (ERP).***

Ciljevi projekta:

  • UKLJUČITI - povezati mlade koji su voljni raditi na poboljšanju ruralnih područja, ojačati perspektivu mladih u ERP pokretu, ojačati svijest o ruralnom razvoju među mladima
  • POVEZATI - stvoriti međunarodnu platformu za dijeljenje vještina, iskustava i znanja, iskusiti proces zagovaranja i donošenja odluka
  • OSNAŽITI - pružiti priliku mladima da donositeljima odluka na svim razinama prezentiraju svoju viziju ruralnog razvoja, promicati civilne aktivnosti, prikupljati podatke, mišljenja i primjere kreiranja politika, ohrabriti mlađu generaciju da budu kreatori društva sutrašnjice

Aktivnosti:

1. Europski ruralni parlament mladih (ERYP), Asturija, Španjolska, studeni 2019.

  • organizacija ERYP
  • odabir predstavnika mladih za sudjelovanje na ERYP i ERP - formiranje delegacija država partnera u projektu

ERYP je snažna platforma za stvaranje mišljenja mladih o izazovima ruralnog razvoja, na kojoj će se identificirati i iznijeti najhitnija pitanja te nastojati pronaći rješenja problema, kroz sudjelovanje mladih iz raznih područja rada i država. 

2. Sastanak s dionicima ruralnog razvoja u Bruxellesu i prezentiranje Manifesta mladih (s članovima Europskog parlamenta), siječanj 2020.

Partneri: Latvian Rural Forum (Latvia), Red Asturiana de Desarrollo Rural (Španjolska), Centre for Economic and Rural Development (BiH), Hrvatska mreža za ruralni razvoj, International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth - Europe, LAG-ovi iz regije Vysocina (Češka), Network of Organizations for Rural Development of Kosovo, Rural Development Network of The Republic of Macedonia (Makedonija), Slovak Rural Parliament (Slovačka), Forum Synergies

Financiranje: Europska komisija - ERASMUS+ Youth in Action (nositelj projekta Agency for International Programs for Youth, Latvija)

***ERP je stvoren da bi se osiguralo da se čuje glas stanovnika ruralnih područja te im se omogućilo da postanu aktivni sudionici u procesima osmišljavanja, određivanja i provedbe europske politike ruralnog razvoja. ERP je neformalna mreža partnera iz 40 država i 5 pan-europskih organizacija, koja prikuplja informacije, dobre prakse, ideje i prijedloge politika od ruralnih stanovnika diljem Europe te izrađuje razne dokumente u svrhu zagovaranja interesa ruralnih zajednica u europskim institucijama. Svake dvije godine ovaj ciklus zagovaranja se završava Europskim ruralnim parlamentom, na kojem se usvaja Manifest i Akcijski program za sljedeće dvogodišnje razdoblje.

 

 

 

 

 

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo