NAGE - Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo

Filter photo

Naziv projekta: Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo (Networking and Advocacy for Green Economy - NAGE)

Trajanje: 11. travnja 2018. - 10. travnja 2021.

Cilj projekta: pružiti podršku za poboljšanje utjecaja na politike i donošenje odluka Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN) i njenih sastavnica (članova), kroz uključivanje u procese reforme poljoprivrednih i ruralnih programa i politika s ciljem uključivanja koncepta zelenog gospodarstva

Ciljane skupine: BRDN, regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva, lokalne i regionalne vlasti i donositelji odluka, akademska zajednica, lokalne organizacije civilnog društva 

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/Networking-and-Advocacy-for-Green-Economy-1916248161823295/ 

 

Specifični ciljevi (outcomes-Oc) i očekivani specifični rezultati projekta (outputs-Op):

Oc1: Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) u općem radu, zagovaranju i umrežavanju, kako bi mogle održati svoju ulogu zagovornika poljoprivredne i ruralne reforme, na transparentan i odgovoran način;

Op1.1: Ojačani institucionalni kapaciteti OCD-a za interno upravljanje, planiranje, financijsko upravljanje i diverzifikaciju financiranja te izvješćivanje

Op1.2: Povećani kapaciteti udruga u programski specifičnim temama - lobiranje i zagovaranje, istraživanje i analiza, umrežavanje i osnaživanje članova, klimatske promjene i zaštita okoliša te zeleno gospodarstvo / zeleno poduzetništvo

Oc2: Uvođenje koncepta zelenog gospodarstva kao jedinstvenog sveobuhvatnog poduzetničkog modela za ruralnu raznolikost i održivost;

Op2.1: Organizirana kampanja za podizanje razine svijesti i senzibilizaciju javnosti o važnosti horizontalnih (cross-cutting) pitanja i zelenog gospodarstva za ukupni potencijal za održivost i ruralni razvoj

Op2.2: Osmišljen i proveden transparentan program potpore (sub-granting), namijenjen ruralnim i okolišnim nevladinim organizacijama te onima koje djeluju kao društvena poduzeća. Program treba potaknuti ruralnu i poljoprivrednu diverzifikaciju OCD-a prema društvenom i zelenom poduzetništvu, kao načinu za otvaranje puta prema zelenoj ekonomiji, istovremeno osiguravajući održivost OCD-a

Oc3: BRDN i njegove sastavnice koriste razvoj politika temeljenih na dokazima i zagovaranje temeljeno na pravima, za poticanje nacionalnih procesa usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU i promicanje zelene ekonomije.

Op3.1: Pokrenut sveobuhvatni i sa strane OCD-a participativni proces razvoja politika, kroz utvrđivanje nedostataka nacionalnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj u odnosu na ZPP 2013.-2020. i analizu utjecaja na prirodni okoliš i proces održivog razvoja

Op3.2: Definirana i promovirana rješenja za politike temeljene na dokazima, koje podržavaju reformu nacionalnih ruralnih i poljoprivrednih programa prema zaštiti okoliša te promiču uvođenje koncepta zelenog gospodarstva.

Partneri: (1) Mreža za ruralni razvoj Makedonije (nositelj projekta), (2) Hrvatska mreža za ruralni razvoj - HMRR, (3) Albanska mreža za ruralni razvoj, (4) Mreža za ruralni razvoj Srbije, (5) Mreža za ruralni razvoj u BiH, (6) Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, (7) Mreža za ruralni razvoj Crne Gore

Financiranje: Europska komisija, Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017 - Consolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations. Ukupna vrijednost projekta je 1.071.269,13 eura, a udio HMRR-a iznosi 107.366,88 eura.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Vlada _rh _uredzaudruge

 

 

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo