Upravljanje

Filter photo

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i predsjednik.

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor:        

  • Nikša Božić, Hrvatska sekcija ECOVATS-a
  • Svjetlana Kasunić, LAG Gorski kotar
  • Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice
  • Dragica Roščić, LAG Adrion
  • Matija Zamljačanec, LAG Izvor

Predsjednica:  Svjetlana Kasunić, predsjednik@hmrr.hr

Koordinatorica: Marina Koprivnjak, koordinator@hmrr.hr

Programska suradnica: Julia Bakota, info@hmrr.hr

Volonteri: Upravni odbor, predsjednica, Tihana Damjanović, Antonio Kevo

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo