Upravljanje

Filter photo

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i Predsjednik.

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor čine pet članova.     

Koordinatorica: Julia Bakota, koordinator@hmrr.hr

Volonteri: Upravni odbor, Predsjednik

 

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo