Načela

Filter photo

Djelovanje HMRR-a temelji se na dobroj europskoj praksi i pristupu LEADER


ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

  • razvoj koji se temelji na očuvanju i razvoju okolišnog, ljudskog, socijalnog i stvaralačkog/proizvodnog kapitala.


PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA

  • ruralna područja su slična, ali opet, svako ima svoje posebnosti; njih treba uzeti u obzir
  • prilikom planiranja budućnosti, jer su one temelj kvalitetnog razvoja svakog pojedinog područja.


POKRETANJE ZAJEDNICA KOJE KASNE U UKLJUČIVANJU U RAZVOJNE PROCESE

  • ima zajednica kojima treba podrška kako bi se uključile u razvojne procese. Vjerujemo da takve zajednice ne smiju biti ostavljene po strani i prepuštene tijeku vremena, već ih treba prepoznati i posvetiti im posebnu pažnju radi njihovog pravovremenog uključivanja.


PRISTUP ODOZDO PREMA GORE

  • bez uključivanja javnosti, današnji razvoj nije moguć. Zato je potrebno široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama kako bi se bogatstvom ideja i mogućih rješenja postigao što kvalitetniji razvoj.


RAZVOJ LOKALNIH PARTNERSTVA U PRISTUPIMA I DJELOVANJU

  • u današnje vrijeme, usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, nedostaje im snaga, uvjerljivost i povjerenje. Stoga je razvoj partnerskih odnosa i kulture suradnje od iznimne važnosti.


UMREŽAVANJE I SURADNJA

  • povezivanje, sinergijsko djelovanje u razvojnim procesima, razmjena znanja i iskustava, u današnjoj modernoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj od ključne su važnosti.


INOVATIVNOST

  • tradicija je svakako temelj održiva ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način


INTEGRALNI PRISTUP

  • sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.


LOKALNO FINANCIRANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  • izuzetno je važno da aktivnosti na lokalnoj razini budu i financirane iz lokalnih proračuna. Poznajući situaciju u Hrvatskoj znamo da to nije jednostavno, ali makar i mali poticaj iz lokalnog proračuna znači potvrdu vjerodostojnosti lokalnih projekata.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo