Članstvo u mrežama

PREPARE - Partnerstvo za ruralnu Europu

PREPARE-Network ---logo

Od 29. siječnja 2010. HMRR je član ugledne europske mreže PREPARE - Partnerstvo za ruralnu Europu. Članovi PREPARE-a su europske i nacionalne organizacije za ruralni razvoj koje pripadaju civilnom sektoru.

Članovi PREPARE-a dali su veliki doprinos osnivanju i početku djelovanja HMRR-a.

Ciljevi mreže uključuju jačanje civilnog društva i međunarodnu razmjenu na području ruralnog razvoja i to prvenstveno u novim zemljama članicama EU, zemljama kandidatkinjama i pristupnicama te na susjednim prostorima JI i I Europe.

ELARD - Europska udruga LEADER za ruralni razvoj

ELARD_LOGO

Od lipnja 2011. HMRR je član mreže ELARD - Europske udruge LEADER za ruralni razvoj. ELARD želi poboljšati kvalitetu života u ruralnim predjelima i zadržati ljude u ruralnim predjelima kroz održiv, integrirani lokalni razvoj. Rade na prepoznatljivosti pristupa LEADER među europskim donositeljima odluka i želi učvrstiti ulogu LEADER-a kao bitnog dijela Europske politike ruralnog razvoja.

Članovi ELARD-a dolaze iz 24 zemlje: Bosna i Hercegovina, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Indija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Mreža za ruralni razvoj

Capture

HMRR je od kolovoza 2012. član Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede.

Ciljevi Mreže su povećanje uključenosti dionika u provedbu ruralnog razvoja, poboljšanje kvalitete programa ruralnog razvoja, informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i poticanje inovacije u poljoprivredi. Mreža za ruralni razvoj promiče suradnju i uzajamnu pomoć između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj. Njezina je misija da se integriraju i ujedine svi oni koji na različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvoju.

BRDN - Balkanska mreža za ruralni razvoj

Brdn

Od rujna 2014. HMRR je punopravan član Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN).

BRDN je osnovana u 2013., a osnivanje mreže pokrenula je Stalna radna grupa za ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi (Rural Development Standig Working Group - SWG) čiji su članovi ministarstva poljoprivrede s područja bivše zajedničke države, osim Slovenije i Hrvatske koje imaju status promatrača.

Članovi Balkanske mreže su mreže za ruralni razvoj Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Srbije, dok mreža za ruralni razvoj Bugarske ima status promatrača.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo