Ulaganja u šumarske tehnologije, preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Filter photo

[5.7.2018.]

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja u okviru Mjere 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno Podmjere 8.6 - Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.  Raspisani su natječaji za operacije:

Tip operacije 8.6.1.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupno je na raspolaganju 70.000.000,00 kuna.

 

Tip operacije 8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Ukupno je na raspolaganju 100.000.000,00 kuna.

 

Zahtjevi za oba natječaja mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati. 

Više o natječajima i natječajna dokumentacija nalaze se ovdje.

 

Izvor:APPRRR

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo