Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Filter photo

[27.6.2018.]

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja  za provedbu tipa operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima", na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 4 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (NN 46/17, 35/18).

Prihvatljivi  korisnici  su  mikro,  mala  i  srednja  poduzeća  kako  su  definirana u  Prilogu  I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014: fizičke  i  pravne  osobe registrirane  za  preradu  poljoprivrednih  proizvoda  iz  Priloga  I. Ugovoru o  Europskoj  uniji, uključujući početnike; fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu; proizvođačke  organizacije priznate  sukladno  posebnim  propisima  koji  uređuju  rad proizvođačkih  organizacija.

Svrha ovih natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po natječaju iznosi 75.000.000 kuna.

 

1.) Objekti za proizvodnju ulja

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

Vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Drugi dio zahtjeva podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj

 

2.) Objekti malog kapaciteta za proizvodnju mlijeka

Vrijednost potpore po projektu za mini mljekare iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR. Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u  od 23.  srpnja 2018. godine od  12:00  sati  do 21.  rujna 2018.  godine  do  12:00  sati.  Drugi dio zahtjeva podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj

 

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo