Studijsko putovanje skupine predstavnika ruralnih dijelova Hrvatske u Bruxelles i Nizozemsku

Filter photo

Izmjena IPARDA nakon susreta s Upravom za poljoprivredu Europske komisije

Početkom prosinca 2011. četrnaest predstavnika članova HMRR-a, najvećim dijelom iz LAG-ova i novog ruralnog partnerstva IZVOR, sudjelovala je na petodnevnom studijskom putovanju koje su organizirali ODRAZ i HMRR u suradnji s Paulom Kosterinkom, predstavnikom nizozemskog partnera u okviru projekta "Zajedno za održivi razvoj Hrvatske".

MISIJA RH pri EU, BRUXELLES

Na uvodnom sastanku u Bruxellesu predstavnici Misije RH pri EU Tatjana Borbaš i Jakša Petrić upoznali su članove studijske grupe s glavnim novostima u Prijedlogu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u predstojećem programskom razdoblju 2014.-2020.  S obzirom na datum pristupa Hrvatske sredinom 2013., izrada potrebnih dokumenata i zahtijevana međuresorna suradnja i koordinacija u provedbi ruralnog razvoja zahtijeva opsežne pripreme.


KOALICIJA ZA ODRŽIVE FONDOVE EU-A, BRUXELLES

Markus Trilling koji zastupa CEE Bankwatch Network i Friends of the Earth Europe u Koaliciji za održive fondove EU-a (http://www.coalition-on-eufunds.org/; http://bankwatch.org/; http://www.foeeurope.org/) upoznao je članove skupine s djelovanjem europskih nevladinih organizacija uključujući umrežavanje i povezivanje, pristup fondovima i ostvarivanje utjecaja na europske politike.


EUROPSKa KOMISIJa, dg agri, bRUXELLES

Dvoiposatni razgovor s predstavnicima EK, Uprave AGRI, jedinica G1, G4, E3 i Europska mreža za ruralni razvoj - EN RD ocijenjen je najzanimljivijim i najkorisnijim. Sastanak je organizirala Anna Nowak, voditeljica programa za Hrvatsku u Jedinici G4. U uvodnim izlaganjima osvijetljene su predložene promjene politike ruralnog razvoja i LEADER-a u programskom razdoblju 2014.-2020, zadaće koje stoje pred Hrvatskom do i nakon pristupa te djelovanje Europske mreže za ruralni razvoj. Sudionici iz Hrvatske bili su impresionirani susretljivošću predstavnika EK i dobrim poznavanjem prilika u našoj zemlji. Imali su priliku iznijeti svoja mišljenja, očekivanja i bojazni te postaviti pitanja koja su se najvećim dijelom odnosila na uvjete i početak provedbe mjere LEADER.

Hrvatski predstavnici su upozorili na činjenicu da domaća administracija dodatno postrožuje uvjete europskog propisa, a istodobno se ne trudi podržati napore osnovanih LAG-ova i onih u osnutku. Jedinice lokalne samouprave su slabašne, a potencijal LAG-ova u sadašnjim uvjetima ne dolazi do izražaja. Istaknuli su teško udovoljavanje uvjetu da barem jedan član upravnog odbora LAG-a mora biti mlađi od 25 godina. Na reakciju nije trebalo dugo čekati. Pod dojmom susreta s predstavnicima naših ruralnih partnerstva, predstavnici Komisije odlučili su ublažiti zahtjev o mladom članu UO-a LAG-a u novoj izmjeni IPARD-a koja je upravo u tijeku. Taj će kriterij nadomjestiti puno blaža formulacija o potrebi da se u članstvu osigura zastupljenost različitih dobnih skupina.


elard, BRUXELLES

Na posljednjem susretu u Bruxellesu članovi studijske skupine susreli su su se sa Stefanosom Loukopulosom i Annom Simolom, predstavnicima europske mreže LAG-ova ELARD (http://www.elard.eu/).

HMRR je član ELARD-a od lipnja 2006. I ovdje je velika pozornost posvećena promjenama u europskoj politici ruralnog razvoja, posebice u odnosu na provedbu LEADER-a. U srdačnom razgovoru pojašnjene su i mogućnosti koje hrvatskim LAG-ovima pruža članstvo u ELARD-u - prijenos iskustva, najbolji praktični primjeri, razmjena članova, zajednički projekti.


PRIMJERI DOBRE PRAKSE, NIZOZEMSKA

Pod vodstvom Paula Kosterinka grupa je u Nizozemskoj obišla čudesan ruralni kraj smješten u okruženje najgušćih gradskih aglomeracija Amsterdama, den Haaga, Rotterdama i Utrechta.

Upoznali su primjere dobre prakse LAG-ova Weidse Veenweiden i Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, razgovarali s koordinatoricama i članovima LAG-ova, susreli predstavnike lokalnih i regionalnih organizacija, ustanova, mreža i partnerstva.

U obilascima i razgovoru s ljubeznim domaćinima - farmerima, članovima LAG-a, predstavnicima provincijalne uprave, poduzetnicima, udrugama za zaštitu prirodne baštine, gradonačelnicom gradića Oudewater, organizatoricom prodaje lokalnih proizvoda i dr. zanimljivim sugovornicima uvjerili su se u potrebu partnerstva, međusobnog uvažavanja i suradnje što su ključni uvjeti za postizanja dobrih rezultata u ruralnoj sredini.

Zanimljivi su bili primjeri povezivanja poljoprivredne djelatnosti s pružanjem socijalnih, turističkih i/ili edukativnih  usluga, usmjerenost na razvoj lokalnog proizvoda i promicanje domaćeg brenda te usklađeno djelovanje svih dionika na različitim razina. Predstavnici hrvatskih ruralnih partnerstva dobili su široki raspon motivacija i poticaja za svoje buduće djelovanje.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo