Sastanak Vijeća ELARD-a

Filter photo

Marina Koprivnjak, zamjenica delegiranog člana Tomislava Panenića, po prvi put je zastupala HMRR na 4. sastanku Vijeća ELARD-a 7. prosinca 2011. u Bruxellesu. HMRR je član ELARD-a od lipnja 2011. u statusu promatrača.

Posebna pažnja se posvetila predloženim promjenama Europske komisije vezanim uz Politiku ruralnog razvoja u programskom razdoblju 2014.-2020. Ukidaju se osi, a uvode prioriteti. Novost je i činjenica da će LAG-ovi moći koristiti sve postojeće fondova. Sami će moći odlučiti koje fondove i koliko fondova će koristiti, što će biti određeno njihovim Strategijama lokalnog razvoja. Predsjednik ELARD-a Petri Rinne istaknuo je kako je zadovoljan činjenicom da će se najmanje 5% budžeta EAFRD-a (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) uložiti u LEADER, no ELARD će se nastaviti boriti za povećanje tog postotka na 10%.

Sudionici su ukratko predstavili situaciju vezanu uz LEADER u svojim zemljama, predsjedništvo ELARD-a je izvijestilo o aktivnostima u 2011. itd.

Primljeni su novi članovi u ELARD:

  • LEADER Folkungaland, Švedska (član promatrač)
  • Estonska LEADER mreža (punopravni član)
  • Makedonska mreža za ruralni razvoj (pridruženi član/Associated member)

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo