Realize rural - najava geografskog kongresa

Filter photo

[8.1.2018.]

Ovogodišnji kongres Europskog geografskog udruženja će se održati u Hrvatskoj pod nazivom ''Realize rural'' - ''Shvati i ostvari ruralno''. Hrvatsku organizaciju je preuzeo Klub studenata geografije kao član Europskog geografskog udruženja (EGEA).

Godišnji kongres svake godine okuplja 300-tinjak studenata geografije iz cijele Europe s ciljem razmjene znanja i novih iskustava među studentima. Očekivani doprinos Kongresa ogleda se u doprinosu znanosti općenito, prvenstveno kroz raspravu i akumulaciju novih ideja, ali i promociji geografije kao znanosti čiji je glavni objekt istraživanja prostor, u ovom slučaju ruralni prostor.

ZABILJEŽITE DATUM!

Kongres će se održati u razdoblju od 18. do 23. rujna 2018. u Selcu u hostelu Karlovac. Inicijalnu podršku organizaciji Kongresa pružili su Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek PMF-a te Hrvatsko geografsko društvo.

PROGRAM KONGRESA

Problematika ruralnog prostora bit će istražena kroz šest ključnih sekcija: Civilno društvo kao pokretač razvoja ruralnih prostora, Ruralni turizam i njegov utjecaj na razvoj ruralnih područja, Poljoprivreda i ribarstvo - tradicionalni proizvođači ili komercijalne tvrtke?, Prirodna osnova kao ključ razvoja ruralnih područja, Ruralno-urbane veze, Inovativna ruralna područja - korak naprijed?

Program Kongresa sastojat će se od šest radionica koje će imati strukturu: teorijska diskusija, primjer studije slučaja, prezentacija radionice svim studentima te davanje prijedloga rješenja za konkretan problem, pet stručnih terena gdje će se svaki teren tematski nadovezivati na jednu od radionica, četiri treninga, tri predavanja od znanstvenih stručanjaka za ruralni prostor iz tri različite struke, dvije debate između studenata nakon predstavljanja rezultata svih radionica, panel diskusije te znanstvenog simpozija za kraj.

CILJ KONGRESA

Ključna ideja Kongresa jest istraživanje danas izrazito problematičnog prostora kako u Hrvatskoj tako i u Europi, a to je ruralni prostor. Prema kriterijima OECD-a 91% hrvatskog teritorija je ruralnog karaktera, a samo 48 % hrvatske populacije živi u istoimenom prostoru. Svi smo svjesni negativnih procesa koji pogađaju ruralni prostor kao što su: depopulacija, prometna marginaliziranost, nejednak regionalni razvoj, loša kvaliteta života, nedostupnost centralnih funkcija i slično. Upravo zbog ovih navedenih procesa treba biti svjestan i potrebe da se što više ulaže u programe i mjere zaustavljanja tih negativnih procesa. Cilj kongresa je da studenti iz cijele Europe shvate bit ruralnog prostora, način života i razmišljanja lokalnog stanovništva te da svojim znanjem doprinesu oživljavanju ruralnih područja.

Službeni kontakt: ac2018@egea.eu

Facebook stranica: https://www.facebook.com/ac2018egeazagreb/

 

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo