Portugal preuzima dvogodišnje predsjedništvo ELARD-a

Filter photo

[4.12.2017.]

Tekst i foto: Bogdanka Ćudić Vilić (HMRR/LAG Baranja)

23. studenog 2017. u Laulasmaai, Estoniji održana je Izborna skupština Europske mreže LAG-ova (ELARD). U ime Hrvatske mreže za ruralni razvoj - HMRR kao člana ELARD-a sudjelovala je Bogdanka Ćudić Vilić, stručna suradnica LAG-a Baranja, koji je redovan član HMRR-a.

LEADER/CLLD AKTIVNOSTI

Na početku Skupštine su kao neke od glavnih provedenih i najavljenih aktivnosti predstavljeni: Estonski ruralni parlament, provedba LEADER/CLLD seminara u i van zemlje, ECM sastanci i konferencije, izrada nove web stranice ELARD-a te kontinuirani razgovori s različitim mrežama kao krovnim udrugama LAG-ova iz različitih zemalja.

Govorilo se o sastavljanju zajedničkog mišljenja Skupštine ELARD-a vezano uz kreiranje LEADER/CLLD politike provedbe za novo programsko razdoblje. Tammetes je istaknula kako je u proteklim mjesecima na tu temu ELARD proveo 4 istraživanja sa preko 40 zemalja, a zbirna mišljenja i rezultate predstavila je na Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO). Kao nacrt mišljenja Tammetes je predstavila dokument koji bi obuhvatio sljedeće poruke:

  1. CLLD implementacija financiranja iz više fondova mora biti osigurana u svim zemljama članicama za sve teritorijalne oblike (ruralni, urbani i obalni teritoriji)
  2. U cilju osiguravanja bolje kohezije teritorija i različitih fondova upućuje se apel prema Europskoj komisiji da istraži i analizira prilike za kreiranje "Reserve Fund for CLLD" na EU razini s ciljem da se u konačnici za sve zemlje članice osigura nacionalni CLLD fond koji je sačinjen od sva četiri ESI fonda (EAFRD, ERDF, ESF i EMFF)
  3. Nastavno na prethodno od Europske Komisije traži se da uputi zahtjev prema državama članicama da iz svakog ESI fonda osigura alokaciju u iznosu od 15% sredstava za CLLD Fond što mora biti osigurano dovoljnim nacionalnim sredstvima
  4. U cilju pojednostavljenja, CLLD regulativa mora biti unificirana na EU razini, a implementacija na nacionalnoj razini mora biti provođena prema pravilima CLLD operativnog programa što bi nadalje bilo vođeno od strane jednog Upravljačkog tijela.
  5. Implementacija Lokalnih razvojnih strategija provest će se uz pomoć mjera kreiranih od strane lokalnih akcijskih grupa na lokalnoj razini.

Skupština 2.

foto 1. Sjednica Skupštine

PROJEKTI I PROGRAMI

Predstavljeni su projekti i programi koje ELARD provodi. Članica glavnog odbora Kirsten Birke Lund (predstavnica danskih LAG-ova) predstavila je Europski ruralni parlament za koji je rekla da je opterećenje za proračun ELARD-a, ali da to ne smije biti razlog za odustajanje. Predsjednica Kristiina predstavila je projekt programa ENPARD koji se odnosi na niz aktivnosti ojačavanja ruralnih razvojnih mreža u Gruziji. Nadalje, Jack Roche (razvojna mreža iz Irske) predstavio je početak suradnje između ELARD-a i Kine kroz stvaranje zajedničke platforme za suradnju koja bi obuhvatila sve zajedničke teme i stvorila preduvjet za kreiranje konkretnih projekata. Roche dodaje kako je u tijeku sastavljanje sporazuma kojeg će potpisati državni vrh Kine zajedno sa ELARD-om.

PROMJENE U ČLANSTVU

U točki dnevnog reda koja se tiče članstva, organizacije iz Makedonije, Srbije, Njemačke, Italije, Nizozemske, Bugarske, Rumunjske, Austrije i Mađarske su postale punopravne članice ELARD-a. Zbog nemogućnosti kvalitetnog sudjelovanja, na vlastiti zahtjev, istupila je Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, a odlučeno je kako će zbog neplaćanja članarine biti isključeni Regionalna LEADER mreža iz Italije i Mreža LAG-ova iz Velike Britanije.

NOVO VODSTVO

Kao sljedeća točka dnevnog reda uslijedilo je predstavljanje predsjedničke kandidature, programa i proračuna. Prijavu su podnijela dva kandidata za predsjednika ELARD-a za novo mandatno razdoblje od dvije godine i to Thibaut Guignard iz Nacionalne LEADER mreže Francuske i Maria João Botelho iz Udruženja lokalnih razvojnih mreža iz Portugala Minha Terra. Nakon predstavljanja programa uslijedilo je tajno glasanje nakon čega je s deset glasova odabrana Maria João Botelho iz Portugala, dok je Guignard dobio osam glasova.

Predsjednica S Kandidatima

foto 2. Nova predsjednica ELARD-a Maria João Botelho, Portugal (u sredini), kandidat za predsjednika Thibaut Guignard, Francuska (lijevo), predsjednica ELARD-a u proteklom dvogodišnjem razdoblju Kristiina Tammets, Estonija (desno)

Nakon toga uslijedio je odabir dva nova dopredsjednika, a kako su se za tu funkciju prijavile dvije osobe, obje su potvrđene, i to dosadašnja predsjednica ELARD-a Kristiina Tammets kao predstavnica Estonske LEADER unije i Marion Eckardt kao predstavnica Švedske mreže LAG-ova.

Prema statutu ELARD-a predsjednica sa dopredsjednicima automatski ulazi u Upravni odbor, dok su za novi odbor odabrani: Radim Sršen (NN LAG iz Češke), Kirsten Birke Lund (Danski LAG-ovi), Hartmund Berndt (Mreža njemačkih LAG-ova) i Maria Jose Murciano (REDR iz Španjolske).

Nakon odabira novog vodstva ELARD-a uslijedila je svečana večera i pozdravi zahvale te neformalna planiranja nekih novih aktivnosti i susreta.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo