HMRR projekt: Razvojne perspektive ruralnih naselja na području Grada Zagreba

Filter photo

Gradska četvrt Brezovica predstavlja vrlo specifičan i dinamičan ruralni prostor zbog toga što se nalazi u neposrednoj blizini velikog grada te kao takva zahtijeva jedinstven i različit pristup od većine ostalog ruralnog prostora Republike Hrvatske. Istovremeno, čineći integralni dio Grada Zagreba formalno je dio urbanog prostora, no zahtijeva diferencirani razvojni model u odnosu na središte grada. Posljedično, svaka predložena strategija razvoja bit će orijentirana i prilagođena prostoru koji zahtijeva ovako kompleksan pristup.

Dana 1.9.2013. HMRR, uz podršku Hrvatske sekcije ECOVASTA, Geografskog odsjeka PMF-a, Gradskog ureda za poljoprivredu te Gradskog ureda za strategijsko planiranje započela je s radom na projektu "Razvojne perspektive ruralnih naselja na području Grada Zagreba" za područje Gradske četvrti Brezovica. Predviđeni završetak projekta je početak prosinca 2013. godine.

Projekt je započeo prikupljanjem potrebne dokumentacije (poput kartografskih podloga, dostupnih i relevantnih statističkih podataka te postojećih studija koje obuhvaćaju Gradsku četvrt Brezovicu). Nadalje, slijedi terenski obilazak navedenog područja cijelog projektnog tima kako bi se kvalitetnije i detaljnije upoznale značajke i osobitosti prostora. U rad će se zatim uključiti i studenti Geografskog odsjeka PMF-a čiji će zadatak biti anketiranje lokalnog stanovništva kako bi se bolje upoznali stavovi i mišljenja lokalnog stanovništva o razvojnim potrebama interesnog područja. Zatim slijedi obrada i interpretacija prikupljenih podataka što će biti osnova za krajnji produkt ovog projekta, kratke studije, u kojoj će biti predstavljeni rezultati analize. Uz studiju, bit će organiziran završni skup na kojem će se širem krugu zainteresiranih predstaviti studija te cjelokupan produkt rada na projektu.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo