HMRR osvrt na prvi natječaj za mjeru LEADER

Filter photo

Složili smo kratak osvrt na prvi natječaj za mjeru LEADER koji je prošlo 30 hrvatskih LAG-ova. Opisane su značajke LAG-ova koji su prošli natječaj prema regijama te veličini LAG-a. Također, rezultati su prikazani grafički.

Osvrt čitajte ovdje:

http://www.hmrr.hr/hr/leader/prvi-natjecaj-za-mjeru-leader/

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo