Community Spirit Wins / Duh zajednice će pobijediti

Filter photo

Izdavač: PREPARE, priredili: Michael Dower and Hannes Lorenzen

Knjiga prati PREPARE - Partnerstvo za ruralnu Europu, od njegova postanka na razmeđi Srednje i Istočne Europe na pragu tisućljeća do danas.

Trinaest godina zagovaranja uloge civilnog društva u ruralnom razvoju na europskoj sceni osvijetljeno je kroz trideset intervjua s pokretačima, utemeljiteljima, članovima i pobornicima  koje dopunjuju komentari priređivača.

Među sugovornicima je i Marina Koprivnjak, do nedavno koordinatorica HMRR-a. HMRR se ponosi pripadanjem ovoj jedinstvenoj mreži čiji glas uvažava i Europska komisija. 

Pročitajte više: http://bit.ly/1eWDsov

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo