Ruralni razvoj - smjernice i primjeri dobre prakse

Publication photo

Brošura izrađena u okviru projekta Glas ruralne Hrvatske (2019.), financiranog od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo