LAG Brač

Obuhvat (8 JLS)
Grad: Supetar
Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan

Površina: 395,44 km2
Broj stanovnika (2011.): 13.956
Gustoća naseljenosti: 35,29 st./ km2

Tonči Sanader, predsjednik
Vanja Purić, voditelj-tajnik

Datum registracije: 29. studenog 2011.

Kontakt: 021 677 393

Sjedište: Žedno drage 37, 21400 Supetar

E-mail: voditelj.lagbrac@gmail.com
lag.brac@gmail.com

Web: www.lagbrac.hr

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo