LAG Sjeverna Istra

O udruzi

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra predstavlja sinergiju javnog, civilnog i privatnog sektora. Nalazi se na području bogatom prirodnim resursima. Osnovni cilj LAG-a je poticati infrastrukturni, ekološki, društveni, obrazovni, kulturni, gospodarski i svaki drugi razvoj na području LAG-a. Uz to, cilj je osigurati protok informacija i transfer znanja za napredak LAG područja.

Putem LAG-a nastoji se povezati ljude na lokalnoj razini u svrhu predlaganja projekata od zajedničkog interesa, kako bi se zajedničkim radom, razmjenom vlastitih iskustava i informacija poboljšala kvaliteta života i stvorila nova radna mjesta.

Područja djelovanja LAG-a su međunarodna suradnja i održivi razvoj. Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. (LRS), LAG priprema i objavljuje LAG natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne LRS.

Obuhvat (11 JLS)
Gradovi: Buje - Buie, Buzet, Novigrad - Cittanova i Umag - Umago
Općine: Brtonigla - Verteneglio, Grožnjan, Lanišće, Oprtalj - Portole, Vižinada - Visinada, Tar-Vabriga - Torre-Abrega  i Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenic

Površina: 775 km2
Broj stanovnika (2011.): 32.279
Gustoća naseljenosti: 41,7 st./km2

Anteo Milos, predsjednik
Ana Žužić, voditeljica

Kontakt: M+385 98 9944 378 (voditeljica), T +385 52 255 932

Sjedište:  Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad

WEB:  http://www.lag-sjevernaistra.hr/
E-mail:  info@lag-sjevernaistra.hr

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo