LAG Prigorje - Zagorje

O udruzi

Udruga je osnovana u cilju promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja Grada Novog Marofa i općina: Breznica, Breznički Hum, Budinščina, Gornja Rijeka, Hrašćina, Kalnik, Konjščina, Ljubešćica, Sveti Petar Orehovec i Visoko te drugih zainteresiranih članica.

Djelatnosti Udruge su:
- izrada strateškog plana održivog razvoja područja LAG-a PRIZAG,
- razvijanje partnerstva između javnog i gospodarskog sektora te civilnog društva,
- promicanje koncepta održivog razvoja primjenom LEADER pristupa "odozdo prema gore",
- pružanje savjetodavne i tehničke potpore članovima/icama LAG- a kod pripreme i provedbe projekata,
- razvijanje programa nacionalne i međunarodne suradnje te uključivanje u rad svih institucija koje se bave ruralnim razvojem,
- praćenje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti vezane uz razvoj ruralnih područja
- praćenje zakonske regulative i javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti te informiranje zainteresiranih subjekata LAG područja,
- edukacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama, seminarima, javnim tribinama i skupovima,
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
- organiziranje studijskih i stručnih putovanja,
- izrada i raspodjela promotivnih materijala, te druge aktivnosti u skladu sa zakonom.
Pored navedenih djelatnosti LAG obavlja i gospodarske djelatnosti. Gospodarske djelatnosti koje LAG može obavljati su:
- izrada, priprema i provođenje projekata,
- organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, radionica, izložbi i sajmova,
- izdavačka djelatnost prema posebnim propisima,
- ostale djelatnosti sukladno posebnim propisima.

Obuhvat (11 JLS)
Grad: Novi Marof
Općine: Visoko, Breznica, Breznički Hum, Budinščina, Hrašćina, Kalnik, Konjščina, Ljubešćica, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec

Površina: 510,81 km2
Broj stanovnika (2011.): 35.801
Gustoća naseljenosti: 70 st./km2

Nevenka Benjak, predsjednica
Krunoslav Đurec, voditelj ureda

Kontakt:  099/2138-501 (Krunoslav Đurec)

Sjedište: Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof

WEB: www.lag-prizag.hr
E-mail: lag.prizag@gmail.com

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo