LAG Baranja

O udruzi

LAG Baranja je osnovana na inicijativu poduzetnika i entuzijasta koji su željeli dati svoj aktivni doprinos promjeni postojećeg stanja i razvoju Baranje. LAG Baranja okuplja predstavnike baranjskih gospodarstvenika, Grad Beli Manastir i općine s područja Baranje, te predstavnike nevladinog (civilnog sektora) s područja Baranje.

Aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima koje je LAG Baranja provodio sa predstavnicima gospodarstva, jedinica lokalnih samouprava i civilnog sektora na izradi lokalne razvojne strategije, svi učesnici su dobili priliku u suradnji sa ostalim zainteresiranim dionicima s područja Baranje, izravno kreirati lokalnu razvojnu politiku Baranje.

Obuhvat (9 JLS)
Grad: Beli Manastir
Općine: Bilje, Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac, Čeminac, Jagodnjak, Darda
Park prirode "Kopački rit" je veličine 17.700 ha, od čega specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha.

Površina: 1.147 km2
Broj stanovnika (2011.): 39.420
Gustoća naseljenosti: 34,37 st./ km2

Stipan Kovačić, predsjednik
Lidija Dabić, voditeljica ureda

Kontakt: 031/333-813

Sjedište: Imre Nagya 2c, 31300 Beli Manastir

WEB: www.lag-baranja.hr
E-mail: lag.baranja@gmail.com

Želite li primati HMRR Info?

HMRR je član mreža

Prepare network logo Elard logo Hrvatski LAG-ovi logo